Privacy

Groupe Renault blijft de naleving van wet- en regelgeving garanderen (hierna 'persoonsgegevens') en heeft dit hoog in het vaandel staan, zoals beschreven in het Group Privacybeleid Persoonsgegevens.

Groupe Renault is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens essentieel is om een vertrojouwensband op te bojouwen met klanten. Daarom gaat Groupe Renault zo transparant mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens die klanten aan ons verstrekken of die wij verzamelen via de verschillende kanalen waarmee klanten contact kunnen opnemen.

Het doel van deze privacyverklaring is om je op de hoogte te brengen van de voorwaarden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door Groupe Renault en jouw rechten en mogelijkheden om jouw persoonsgegevens te beheren en privacy te beschermen.

 

1. WIE VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Groupe Renault is een internationale groep:

 • Moederbedrijf van de vijf merken Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors en Lada;,
 • Samengesteld uit verschillende rechtspersonen binnen en buiten Frankrijk, met name verantwoordelijk voor het vervaardigen en distribueren van voertuigen en onderdelen en verkoop van gerelateerde services, zoals connected services, onderhoud, garantie en financiering;
 • Het moederbedrijf is Renault België Luxemburg SA, gevestigd in Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel België

 

Groupe Renault is ook afhankelijk van een netwerk van geautoriseerde dealers voor de verkoop van voertuigen van bovenstaande merken en gerelateerde producten en services.

 

Bedrijven van en/of het dealers binnen het netwerk van Groupe Renault kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is afhankelijk van het bedrijf of het dealernetwerk van de Groupe Renault waarmee je jouw persoonsgegevens deelt, en de rol die de betreffende partij speelt in de geleverde producten of services. In dit document refereert 'wij' en 'Renault' aan Renault België Luxemburg nv en het Belgisch distributienetwerk van Renault.

Over het algemeen hebben de onderstaande partijen de gezamenlijke controle onder de toepasselijke regelgeving omtrent persoonsgegevens:

Renault België Luxemburg nv, gevestigd te Bergensesteenweg 281 1070 Brussel België. Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: data.protection@renault.be en leden van het bijbehorende netwerk; een lijst hiervan inclusief contactgegevens is beschikbaar op de website en leden van het bijbehorende netwerk; een lijst hiervan inclusief contactgegevens is beschikbaar op de website.

 

In bepaalde gevallen kunnen Renault België Luxemburg nv jouw persoonsgegevens ook verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van Renault België Luxemburg nv zijn als volgt: Renault België Luxemburg nv, Direction juridique – Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel België.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Onder 'Persoonsgegevens' wordt informatie verstaan waarmee jij direct (bijvoorbeeld je naam) of indirect (bijvoorbeeld bij gebruik van een uniek klantnummer) kunt worden geïdentificeerd.

 

In algemene zin verbinden wij ons ertoe om uitsluitend de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor elk doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, is afhankelijk van onze interacties met jou en kan informatie omvatten over:

 • jouw identiteit en contactgegevens (achternaam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);
 • gegevens omtrent jouw privé- en/of werksituatie (gezinssituatie, sociaal-economische categorie, etc.);
 • gegevens omtrent betalingen en transacties (betaalmethode, toegekende korting, etc.);
 • gegevens omtrent onze commerciële relatie, met name onze interacties en overeenkomsten (bestelgeschiedenis, after-sales, service-overeenkomsten, kansspelen, interactie met onze klantenservice, etc.);
 • gegevens omtrent voertuigidentificatie (merk, model, kenteken, chassisnummer, etc.);
 • jouw geolocatiegegevens (jouw toestemming wordt verkregen indien dit wordt vereist door betreffende verordeningen);
 • informatie met betrekking tot het gebruik van het voertuig (kilometerstand, reis, gebruik van multimedia, etc.) en, waar van toepassing, gegevens over de accu (oplaadniveau, etc.);
 • indien je een 'connected car' hebt, gegevens die besturing van het voertuig mogelijk maken en, indien van toepassing, over de accu (vergrendelen/ontgrendelen, voorconditioneren, oplaadprogramma, etc.), betreffende de rijmodus (gebruik van knoppen, versnelling, remmen, etc.) of voor het bieden van connected services of on-board-toepassingen;
 • gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van loyaliteitsacties, direct marketing, marktonderzoek of enquêtes (bijv. jouw voertuigsvoorkeuren);
 • gegevens gerelateerd aan jouw digitale profielen (online accounts);
 • gegevens betreffende het gebruik van onze websites en mobiele apps, alsmede onze communicatie (aantal bezoeken, bezochte pagina's, geopende berichten, etc.).

 

De gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan jouw verzoek of om te voldoen aan een overeenkomst of juridische verplichting, staan aangegeven in de verzamelformulieren (aangeduid met een asterisk). Als je de verplichte gegevens niet wilt verstrekken, kunnen we mogelijk niet voldoen aan jouw verzoek of je niet de betreffende services bieden. Overige informatie heeft tot doel je beter te leren kennen, met name om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen sturen. Verstrekking van deze gegevens is daarom optioneel.

 

Wij willen je adviseren ons regelmatig schriftelijk op de hoogte te houden van wijzigingen in jouw persoonsgegevens.

 

De producten en services die wij aanbieden zijn primair bedoeld voor volwassenen. Daarom verwerken wij niet specifiek gegevens van minderjarigen.

3. HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Hieronder vind je uitleg over de context waarin wij jouw persoonsgegevens verzamelen, de doelen waarvoor wij die gegevens verwerken en hoe lang wij jouw gegevens bewaren.

3.1 CONTEXT VOOR VERZAMELEN

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens met name wanneer:

 • je een van onze websites bezoekt, die mogelijk gebruik maakt van cookies of andere traceermiddelen;
 • je contact met ons opneemt via een online contactformulier, e-mail, telefoon, live chat, via een bezoek aan een dealer of via een andere weg,
 • je deelneemt aan een kansspel of evenement, of je abonneert op onze niejouwsbrief,
 • je een voertuig of een dienst (onderhoud, reparatie, garantie, connected services) aanschaft,
 • je een 'connected car' gebruikt,
 • je deelneemt aan een van onze (klanttevredenheids)onderzoeken,
 • je een gebruikersaccount aanmaakt om toegang te verkrijgen tot onze services via een computer of smartphone,
 • je contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Instagram en Twitter, 'Like'-, 'Delen'- of 'Tweet'-knoppen op de pagina's van Renault, wat kan leiden tot het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens tussen het sociale netwerk en ons.
 • Mogelijk verkrijgen wij ook informatie over jou van andere bedrijven in onze groep of van onze partners. Hiervoor vragen wij jouw toestemming indien de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.
3.2 DOELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze overeenkomst en overeenkomstig de context waarin wij jouw persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

A - Interacties beheren

B - Onze commerciële relatie beheren

C - Services van jouw 'connected car' en on-board-toepassingen beheren

D - Onderzoeken en analyses uitvoeren

E - Onze marketingactiviteiten beheren

3.2.A. INTERACTIES BEHEREN

 

Doelen Grondslag
Vervolgbezoeken aan onze websites en mobiele toepassingen en beheer van de werking en beveiliging daarvan, Deze verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming voor het opslaan/lezen van cookies op jouw apparaat (zie ook ons cookiebeleid) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (om je te voorzien van veilige websites en toepassingen)
Aanvraag van informatie, prijsopgaven/offertes, proefritten (en eventueel invorderen van geldboetes gerelateerd aan deze proefrit), etc. Deze verwerking is gerechtvaardigd door de pre-contractuele relatie die voortvloeit uit jouw aanvraag of onze wettelijke verplichtingen (samenwerking met de autoriteiten voor het invorderen van geldboetes)

Navigatie en interactie met onze Facebook-pagina 

De grondslag voor deze verwerking is de contractuele relatie die je hebt als gebruiker van Facebook. In deze context hebben Renault Nederland en Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens.

Wij maken je erop attent dat Facebook in geanonimiseerde vorm analyses maakt van activiteiten en statistieken over bezoeken van de 'fanpage' met als doel de promotie van activiteiten van Renault te activeren en om het adverteersysteem van Facebook te verbeteren. Meer informatie over hoe Facebook jouw persoonsgegevens verwerkt vind je in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

3.2.B. ONZE COMMERCIËLE RELATIE BEHEREN

 

Doelen Grondslag
Beheer van jouw voertuigorder (inclusief tracking van productie tot levering), registratieverzoeken, documentorders omtrent jouw voertuig, contracten (onderhoud, extra garantie, connected services), reparaties, garantie (inclusief jouw verzoek om ondersteuning), pechhulp, etc. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.
Beheer van jouw gebruikersaccounts en authenticatiemiddelen De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.
Beheer van jouw bijdrage op fora en in community's Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming.

Beheer van jouw klachten

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang (voorkomen van gerechtelijke procedures)
Reageren op jouw eventuele verzoeken om rechten uit te oefenen omtrent jouw persoonsgegevens (zie sectie 'jouw rechten') De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting. Hiervoor dienen wij jouw identiteit vast te stellen
Beheer van onze tevredenheidsenquêtes, beheren van en reageren op jouw meningen ter verbetering van de klanttevredenheid en onze producten en services. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (om onze producten en services te verbeteren)
Beheer van onze geconsolideerde database met gegevens van klanten en mogelijke klanten De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (geconsolideerd en bijgewerkt overzicht van gegevens)
Beheer van jouw voertuig, met name de verschillende werkzaamheden die zijn verricht aan jouw voertuig,

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (kwaliteit van onze producten volgen)

Een voertuig terughalen vanwege een kwaliteitsprobleem

De grondslagen voor deze verwerking zijn wettelijke verplichting (wet- en regelgeving omtrent producten met gebreken) en ons gerechtvaardigde belang (waarborgen van de kwaliteit van onze producten)

Als je contact opneemt met onze klantenservice, is het ons doel om zo goed mogelijk in jouw behoeften te voorzien. Om de kwaliteit van onze services te verbeteren en om medewerkers op te leiden en te beoordelen, kunnen jouw gesprekken worden opgenomen. Dit kun je te allen tijde en zonder opgaaf van redenen weigeren.

3.2.C. SERVICES VAN JOUW 'CONNECTED CAR' EN ON-BOARD-TOEPASSINGEN BEHEREN
Doelen Grondslag
Jouw veiligheid op de weg garanderen (bijv. noodoproepen, waarschuwingen bij botsingsgevaar, Lane Departure Warning, snelheidsbeperkingen en automatisch remmen in geval van nood) De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan of wettelijke verplichting.

Jouw bedrijfstoepassingen beschikbaar stellen en beheren (doelmatige marketing, pechhulp, gepersonaliseerde verzekering)

Deze verwerking is gerechtvaardigd, voor zover van toepassing, op grond van jouw toestemming of ons gerechtvaardigde belang (je voorzien van relevante content) of op grond van uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

Cyberveiligheid van de systemen garanderen

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (je voorzien van veilige systemen)
Jouw connected services en on-board-toepassingen activeren, jouw accounts en gerelateerde overeenkomsten beheren De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan
Diefstal tegengaan (aangifte doen van diefstal, gestolen voertuigen opsporen)

De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan

Je voorzien van connected services of on-board-toepassingen voor hulp bij het rijden (berichten doorsturen, eco-driving, park assist)

De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan

Inspectie op afstand (inspectie van voertuig en dashboard)

De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan
Je voorzien van connected services en on-board-navigatietoepassingen

Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming

Services beheren en je de beste services bieden op het gebied van accu, connected services en gerelateerde on-board-toepassingen De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan

Je voorzien van diagnostische gegevens, reparatie- en onderhoudsdiensten voor jouw voertuigen, systemen en kaarten (waarschjouwingen voor voertuig, herinnering voor APK-keuring, software-updates op afstand, pro-actief onderhoud, preventief onderhoud, etc.)

De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

Sommige connected services of on-board-toepassingen waarvoor je je heeft aangemeld maken gebruik van services van Google om je kaartgegevens of bestemmingen te kunnen bieden in jouw voertuig of op jouw smartphone. Meer informatie over hoe Google jouw persoonsgegevens verwerkt vind je in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Wij sturen je berichten op het scherm in jouw voertuig met als doel je te informeren over een beëindiging van een service-overeenkomst en je te adviseren de overeenkomst te verlengen.

 

Voor sommige connected services en on-board-toepassingen is het noodzakelijk dat jouw locatiegegevens worden verwerkt. Wij hebben jouw toestemming nodig voordat de gegevens worden verwerkt. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken en de verwerking daarmee beëindigen.

 

Voor sommige elektrische voertuigen wordt jouw mobiele telefoonnummer gevraagd als je jouw telefoon verbindt met jouw voertuig, zodat wij je notificaties kunnen sturen over de oplaadstatus van jouw accu. Je kunt instellen welke notificaties je wilt ontvangen, of ervoor kiezen ze niet te ontvangen, onder het kopje 'Mijn notificaties'.

 

Informatie betreffende het activeren van jouw services, het delen van jouw gegevens en het doorgeven daarvan vindt u hier .

 

Wij leggen ons erop toe jouw privacy te respecteren, toch herinneren wij je eraan dat het jouw verantwoordelijkheid is om andere gebruikers of de koper van een voertuig te informeren over de voorwaarden waaronder persoonsgegevens bij Renault worden verwerkt.

3.2.D. ONDERZOEKEN EN ANALYSES UITVOEREN

Onderzoek en analyses worden uitgevoerd om onze prestaties te meten, de kwaliteit van onze producten en services te evalueren en de mate van klanttevredenheid te bepalen en al deze aspecten continu te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw interacties op sociale netwerken en andere publiek toegankelijke websites van derden te kunnen meten. Wij doen dit bijvoorbeeld via de diensten van Brandwatch en SprinklR. Via deze diensten kunnen wij jouw online beoordelingen bekijken over onze merken, producten en diverse gerelateerde specifieke onderwerpen. Dankzij deze gegevens kennen en begrijpen wij jouw behoeften beter, zodat wij beslissingen over onze strategieën en producten kunnen optimaliseren. Deze gegevens zullen echter nooit door ons worden gebruikt voor marketingcampagnes.

Doelen Grondslag
Je uitnodigen mee te doen aan onderzoek in het kader van ontwikkeling van nieuwe producten en services en om onze merkreputatie te meten. Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming
Analyses verzorgen om commerciële prestaties te meten, inclusief de effectiviteit van marketingactiviteiten.

De grondslag voor deze verwerking is onze gerechtvaardigde belangen (prestaties van onze activiteiten meten)

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en services

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (om onze producten en services te verbeteren)

Kwaliteit van onze voertuigen en onderdelen garanderen, waaronder onderzoek naar incidenten en duurzaamheid

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (ter verbetering van onze producten)
Analyses uitvoeren om de klanttevredenheid te verbeteren

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (om onze producten en services te verbeteren)

Analyses uitvoeren om de operationele en financiële prestaties te meten en te optimaliseren  De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (ter verbetering van onze producten en services)
3.2.E. ONZE MARKETINGACTIVITEITEN BEHEREN
Doelen Grondslag
Advertentiecampagnes (digitaal of anderszins) en nieuwsbrieven versturen  Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming en/of onze gerechtvaardigde belangen (u voorzien van relevante informatie)
Kansspelen en wedstrijden, evenementen en sponsoracties  Deze verwerking is gebaseerd op het contract (acceptatie van de regels)
Gerichte online advertenties, gepersonaliseerde inhoud  De grondslag voor deze verwerking is jouw toestemming om cookies op te slaan op jouw apparaat en te lezen (zie ons cookiebeleid)

Uitgebreide analyse voor persoonlijke marketing (profilering) en verbetering van kennis over klanten en markt

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (het gedrag van onze klanten en potentiële klanten leren kennen en/of je voorzien van relevante content)

Welke handelingen verrichten wij in het kader van onze marketing?

Onze marketingactiviteiten stellen ons in staat om:

 • je reclamecampagnes te sturen (bijvoorbeeld per e-mail); 
 • advertenties weer te geven op de websites die je bezoekt; 
 • de inhoud van de Renault Group websites aan te passen aan jouw interesses;
 • bepaalde gegevens over jou te analyseren om jouw voorkeuren en interesses te begrijpen en je meer passende, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden (zie hieronder voor meer informatie over profilering). 

 

Wij verzamelen en analyseren jouw gegevens alleen voor gepersonaliseerde reclame als je hebt ingestemd met het gebruik van cookies, zoals beschreven in ons cookiebeleid: COOKIES BEHEREN

 

In gevallen waarin wij alleen onze online mediacampagnes analyseren, zonder de reclame te personaliseren, verzamelen wij jouw gegevens niet via cookies, maar rechtstreeks bij jou en bij onze partners, op basis van ons gerechtvaardigde belang.Bovendien sturen wij je alleen reclame als je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen daarvan (bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken in een contactformulier, wanneer je een MyRenault-gebruikersaccount aanmaakt, enz.)

 

Waar komen de gegevens die wij voor marketingdoeleinden verwerken vandaan?

Om onze marketingactiviteiten te beheren en in het bijzonder de reclame en inhoud die wij je tonen te personaliseren, analyseren wij jouw gegevens uit meerdere gegevensbronnen met behulp van speciale geautomatiseerde middelen.

 

Onze analyses zijn gebaseerd op (i) gegevens die rechtstreeks door onze klanten en potentiële klanten aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld bij aankoop van een voertuig bij een dealer uit de Renault Group, bij inschrijving voor een proefrit op onze website, of via gegevens over het browsen op onze websites en het gebruik van onze mobiele applicaties) en (ii) gegevens die door onze partners aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld de browsegegevens van jouw Facebook-profiel).

 

De door onze partners aan ons verstrekte gegevens zijn verzameld met behulp van cookies waarvoor je toestemming hebt gegeven. Deze gegevens kunnen, afhankelijk van de tools, bestaan uit identificatiegegevens (naam, voornaam, contactgegevens), technische identificatiegegevens (het IP-adres van jouw apparaat of technische identificatiegegevens die door Renault Group of door onze partners aan jouw apparaat zijn toegekend) en je surfgedrag (bekeken pagina's, bezochte websites, kliks). 

 

Met welke tools kunnen we deze activiteiten uitvoeren?

Wij gebruiken verschillende tools om de bovenstaande marketingactiviteiten te beheren. De gegevens die wij gebruiken om onze marketingactiviteiten te beheren, worden geanalyseerd door middel van onze eigen interne tools en databases en tools die zijn ontwikkeld door onze partners (zoals Facebook of Google) en/of onderaannemers. 

 

In deze tools bewaren we de via cookies verzamelde gegevens over het algemeen niet langer dan 25 maanden. Sommige van deze tools bewaren echter geen gegevens nadat de verwerking is voltooid. 

 

Hoe bieden we gepersonaliseerde online content en aanbiedingen aan?

We kunnen deze tools gebruiken voor het profileren van onze klanten (het beoordelen van de voorkeuren van onze klanten) conform de geldende regelgeving. Wij geloven dat het begrijpen van de voorkeuren van onze klanten en potentiële klanten een gerechtvaardigd belang is, zodat wij hen inhoud kunnen bieden die aansluit op hun wensen of behoeften.

 

Profilering kan er bijvoorbeeld toe leiden dat wij je advertenties tonen over een autosegment die jouw voorkeur heeft (een SUV in plaats van een stadsauto of omgekeerd). Dankzij profilering kunnen we ook voorkomen dat we je marketingaanbiedingen sturen die niet overeenkomen met jouw interesses of beperken hoe vaak dezelfde advertentie aan je worden getoond.

 

Voor meer informatie: 

Welke rol hebben onze partners bij de verwerking van uw gegevens?

Wij hebben een overeenkomst met elk van onze partners waarin onze respectieve verplichtingen en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd. 

 

Op grond van deze overeenkomsten hebben wij en onze partners verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerking van jouw gegevens: 

 

 • Voor het verzamelen van gegevens van bezoekers van de Renault Group websites en het doorgeven van deze gegevens aan onze partners, zijn wij gezamenlijk met onze partners die cookies via onze websites plaatsen verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. 
 • Voor de analyse van verzamelde gegevens en eventuele verdere gegevensverwerkingen treden wij en onze partners elk op als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken. 
 • Ten slotte treden sommige partners op als verwerkers en verwerken zij gegevens uitsluitend in onze opdracht.

 

Waar vindt u meer informatie over het privacy beleid van onze partners?  

Voor meer informatie over hoe de diensten van Meta (zoals Facebook) jouw gegevens verwerken, inclusief de wettelijke grondslag en hoe je jouw rechten bij Meta kunt uitoefenen, verwijzen wij naar het privacybeleid van Meta: http://facebook.com/privacy/beleid. Voor meer informatie over hoe de diensten van Google jouw gegevens verwerken, verwijzen wij naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

 

Voor meer informatie over hoe andere partners van de Renault Group gegevens verwerken, kun je de lijst van onze partners in ons cookiebeleid raadplegen en het privacy beleid van deze partners bekijken op hun websites. 

3.3 BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS

Wij verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens conform de regelgeving niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Voor het bepalen van de bewaartermijn hanteren wij in het bijzonder de volgende criteria:

 • de looptijd van jouw contract;
 • de tijd die nodig is om jouw verzoek of claim te verwerken;
 • hoe lang jouw gebruikersaccount al in gebruik is, tenzij het gedurende 3 jaar inactief is geweest;
 • jouw interesse in onze merken;
 • de behoefte om een overzicht van jouw interacties met ons te bewaren om op een effectieve manier om te gaan met onze zakelijke relatie. Deze periode kan variëren afhankelijk van of je een voertuig of een service zoals reparatie heeft aangeschaft en of je alleen contact met ons heeft gehad zonder een contract met ons aan te gaan.
 • Onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (dit is met name het geval bij de technische gegevens van onze voertuigen).

Als we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij deze uit ons systeem en worden dossiers anoniem gemaakt zodat we je niet langer kunnen identificeren. Toch kan het voorkomen dat we een deel van jouw persoonsgegevens in een archiefbestand moeten bewaren om onszelf in een gerechtelijke procedure te kunnen verweren, tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn zoals door de toepasselijke wetgeving is voorgeschreven.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Binnen Groupe Renault en de leden van het netwerk van de groep zorgen we ervoor dat enkel werknemers die geautoriseerd zijn voor functies en taken waarbij ze jouw persoonsgegevens zouden verwerken, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

 

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met Renault België Luxemburg nv. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen Groupe Renault, zoals Renault MAI, verantwoordelijk voor mobiliteitsactiviteiten (bijvoorbeeld auto's delen) of dochterondernemingen die financiële diensten aanbieden, zoals RCI Banque SA. Indien de wet- en regelgeving dit voorschrijft, is jouw toestemming hiervoor vereist. Deze entiteiten kunnen optreden als gegevensbeheerder conform hun eigen beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens, of als verwerker om taken uit te voeren naar aanleiding van de instructies die wij geven.

 

Om al jouw of delen van jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, vertrouwen wij op betrouwbare derde partijen die optreden als gegevensverwerkers, conform de instructies die wij geven en geheel in jouw voordeel, waaronder:

 • onze databases, websites en mobiele toepassingen hosten, beheren en onderhouden;
 • authenticatiediensten beschikbaar stellen;
 • klantrelaties beheren (callcenters, communicatietools, etc.)
 • dienstverlening betreffende onze marketing, waaronder het versturen van commerciële aanbiedingen;
 • wedstrijden en evenementen organiseren;
 • onderzoeken uitvoeren en enquêtes afnemen.

 

In al deze gevallen delen wij jouw gegevens met andere partijen. Wij zorgen ervoor dat we te dien einde enkel samenwerken met betrouwbare bedrijven en dat we deze relatie beveiligen (d.m.v. contracten, audits, garanties, beveiligingschecks, etc.).

 

In sommige gevallen kunnen we onderdelen van jouw persoonsgegevens delen met partners die ze voor eigen doeleinden zullen gebruiken. In dergelijke gevallen treden deze partners op als gegevensbeheerders en is hun eigen beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens van toepassing op de gedeelde gegevens. Indien dit wordt voorgeschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving, vragen wij jouw toestemming voordat we jouw gegevens delen, of geven wij je in elk geval de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

 

Mogelijk bieden wij je de mogelijkheid om je aan te melden met behulp van een social media-account. Het is belangrijk om te weten dat je in dit geval de gegevens op jouw profiel met ons deelt. Welke persoonsgegevens worden gedeeld, is afhankelijk van de configuratie van het social media-platform. Houd er rekening mee dat sociale netwerken een eigen privacybeleid hanteren.

 

Ten slotte kunnen wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te delen met derde partijen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. om een verkeersboete n.a.v. een testrit op je te verhalen) of een bestuurlijk of gerechtelijk besluit.

5. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

5.1- Jouw rechten

 

Je hebt verschillende rechten conform regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens:

 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien je redenen kunt aanvoeren betreffende jouw specifieke situatie, en het recht om in sommige gevallen beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te vragen, zoals beschreven in de regelgevingen.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen commerciële doeleinden: je kunt op elk gewenst moment aangeven dat je geen communicatie van ons wilt ontvangen omtrent aanbiedingen, nieuws en evenementen. Dit recht kun je specifiek uitoefenen door op de knop 'afmelden' te klikken in elke marketingmail. Je kunt ook bezwaar maken tegen profilering.

 

Het recht om op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken voor de doeleinden waarvoor wij jouw toestemming hebben verkregen.

 

Het recht op informatie: je hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn. Deze verklaring is hier een voorbeeld van.

 

Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens (inclusief de gegevens die worden gebruikt, voor welke doeleinden, etc.) en een kopie van deze persoonsgegevens.

 

Recht op rectificatie: je heeft het recht jouw gegevens te laten rectificeren indien deze, ondanks onze inspanningen om jouw gegevens actueel te houden, onjuist of onvolledig zijn, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichting om over actuele gegevens over jou te beschikken.

 

Het recht op draagbaarheid van persoonsgegevens, d.w.z. het recht onder bepaalde omstandigheden om de persoonsgegevens die je met ons heeft gedeeld, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het doorsturen hiervan naar een derde partij indien technisch mogelijk.

 

Recht op gegevenswissing (of recht te worden vergeten): je heeft het recht jouw gegevens te laten wissen of verwijderen. Dit recht kan beperkt worden in het kader van onze contractuele of wettelijke plichten (lopend contract) (met name preventie van gerechtelijke procedures).

 

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij willen je vragen contact met ons op te nemen alvorens een klacht in te dienen, zodat we kunnen proberen samen het probleem op te lossen.

 

5.2- Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

 

Je kunt jouw contactgegevens en marketingvoorkeuren bijwerken in jouw gebruikersaccount (My Renault, My Dacia, etc.).

 

Je kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om een recht uit te oefenen via de post Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel België. We kunnen bepaalde informatie of documenten (identiteitsbewijs, kentekenbewijs) opvragen indien we jou of de gegevens van jouw voertuig niet kunnen identificeren.

6. HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Wij maken gebruik van passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen conform de nieuwste technologieën en eisen dit ook van onze gegevensverwerkers en partners.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens overdracht van gegevens omvat, zorgen wij ervoor dat deze overdracht onder gepaste omstandigheden plaatsvindt, met voldoende bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

Als je een digitaal account aanmaakt, moet je een wachtwoord invoeren dat overeenkomt met onze beveiligingsnormen als onderdeel van ons privacybeleid. Het is jouw verantwoordelijkheid dit wachtwoord geheim te houden.

 

Waar mogelijk worden jouw gegevens verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van onze dienstverleners bevinden zich echter buiten de EER; in deze gevallen worden jouw persoonsgegevens eventueel in die landen verwerkt. In sommige van deze landen geldt mogelijk andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming dan in de Europese Unie. In die gevallen (i) zetten wij ons in om te waarborgen dat de overdracht conform de toepasselijke regelgeving plaatsvindt en (ii) passen wij veiligheidsmaatregelen toe waarmee de bescherming van jouw privacy en fundamentele rechten afdoende is gewaarborgd (met name door toepassing van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie). Als je een verzoek indient bij de adressen die staan beschreven onder 'Wat zijn jouw rechten?' kunnen wij je meer informatie toesturen over dergelijke overdrachten (met name over de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

7. WIJZIGING VAN INFORMATIE

De informatie in dit document kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Indien vereist of noodzakelijk zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en/of om jouw toestemming vragen. Wij raden je daarom aan om dit beleid bij elk bezoek aan onze website te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.


Versie 2, bijgewerkt op 02-09-2020
Deze nieuwe versie is een belangrijke revisie van de vorige versie. Het document is toegankelijker en begrijpelijker. Hier vind je alle voorwaarden voor het gebruik van jouw persoonsgegevens (met name een complete lijst van onze verwerkingsdoeleinden). De verwerking van jouw persoonsgegevens voor connected services en on-board-toepassingen zijn opgenomen in dit privacybeleid. Wij voorzien je van nieuwe informatie over profilering. Deze versie biedt ook meer transparantie over de ontvangers van jouw persoonsgegevens, binnen of buiten onze groep.